Assessorament en sinistres, accidents, indemnitzacions, negligències mèdiques, danys i perjudicis; Dret de Família i Successions; Dret Civil, Dret Laboral, Dret Administratiu... Truca'ns... Com et puc ajudar? Entra a la nostra web
Aquest lloc web utilitza cookies, si continues navegant estàs aceptant el seu ús.
 • Serveis que oferim a Cebollero Advocats.

  A continuació et detallem totes les especialitats d'advocacia i els casos en els quals et podem assessorar en el nostre bufet.
  T'hi esperem per qualsevol consulta concreta al nostre despatx, a l'edifici Catalunya Center, de l'Av. Blondel, 54 2n 1ª, a Lleida.

 • Accidents, negligències i indemnizacions

  Defenem els teus drets, no et conformis amb la indemnització proposada per la teua companyia asseguradora
  El resultat d’una actuació mèdica negligent no ha de quedar impune i la víctima ha de ser rescabalada, en funció del dany sofert.

 • Divorcis, problemes familiars

  Entenem que aquesta especialitat afecta a l’àrea més íntima de les persones, i, sovint, en uns moments emocionalment difícils per a elles. Per aquest motiu, oferim un servei personalitzat, tenint especial sensibilitat en el tracte a la vegada que oferint la màxima professionalitat i eficàcia en l’assessorament i acompanyament legal.

 • Dret Civil (1)

  A Cebollero Advocats ens ocupem de: demandes i contestes en tot tipus de procediments, assistència, negociació i redacció de tota mena de contractes, successions, dret de propietat, obligacions i contractes, dret dels consumidors, dret de les persones...

 • Dret Civil (i 2)

  A Cebollero Advocats ens ocupem també de:dret a l'honor, intimitat i pròpia imatge; responsabilitat civil per imprudència, culpa o negligència; indemnitzacions, circulació. Danys i Perjudicis, contractes d'assegurança, dret registral, notarial i hipotecari, defensa jurídica pre-contenciosa, contenciosa i arbitral; propietat horitzontal...

 • Dret Administratiu (1)

  Assessorament a empreses i particulars en l'àmbit administratiu; recursos en via administrativa i assistència en la Jurisdicció Contenciós-Administrativa i Econòmica-Administrativa...

 • Dret Administratiu (i 2)

  Contractes administratius, subvencions, concessions, llicències i autoritzacions; urbanisme, expropiacions, dret farmacèutic, medi ambient, reclamacions patrimonials danys, expedients sancionadors.

 • Dret Laboral (1)

  A Cebollero Advocats ens ocupem de: assessorament en matèria laboral i de seguretat social; estudi i confecció de contractes laborals, i aquells específics per a l'alta direcció; representació comercial i servei domèstic; planificació i càlcul de costos del personal...

 • Dret Laboral (2)

  Assessorament en convenis col•lectius, amb disseny de clàusules especials; estudi i redacció de cartes al personal, incloent-hi les corresponents a acomiadament i tramitació d'expedients sancionadors, tramitació d'expedients administratius de caràcter laboral, i recursos contra propostes de sanció.

 • Dret Laboral (i 3)

  Sol·licituds de fraccionament i ajornament de seguretat social; assessorament en vagues i tancaments patronals; estudi i intervenció en expedients de regulació d'ocupació; assessorament en inspeccions de treball, assistència jurídica davant els organismes de conciliació, jutjats Socials i Tribunals Superiors de Justícia.

 • Dret Mercantil i de Societats (1)

  A causa de les particularitats de la legislació catalana, és imprescindible disposar d'un advocat amb amplis coneixements en dret civil català per assegurar al client la millor solució per a la defensa dels seus interessos legítims; constitució de societats, fusions i escissions...

 • Dret Mercantil i de Societats (2)

  A Cebollero Advocats ens ocupem de: Auditoria jurídica, reparació i desenvolupament de reunions de consells d'administració i juntes generals de societats; secretaria jurídica d'òrgans socials; compravenda d'empreses, Partnership agreement.

 • Dret Mercantil i de Societats (3)

  Empresa familiar, òrgans de gestió, compliment de normativa referent a protecció de dades; contractació mercantil, contractes financers, bancaris i d'assegurances; defensa jurídica en jurisdicció civil i mercantil, arbitratges, patents i marques...

 • Dret Mercantil i de Societats (i 4)

  Propietat intel·lectual, morositat, dret concursal, assistències prejudicials, refinançaments, concursos, legislació medi-ambiental, assistència penal en delictes d'empresa, tramitació de documents, subvencions i ajuts per a les empreses, dret Bancari “swaps”...

Continuar


Cebollero Advocats

Silvia Cebollero Oriach és gerent del bufet, en exercici des de 1994. Especialista en Dret de Família, és membre de la Junta de Govern del Col.legi d'Avocats de Lleida 2000 a 2004, on va presidir la Comissió de Família. Forma part de l'Associació de Dones Juristes i és advocada de l´Institut Català de les Dones.


La nostra filosofia

A Cebollero Advocats oferim als nostres clients credibilitat, confiança, rigor en l'aplicació de la tècnica jurídica processal, receptivitat, creativitat i compromís de màxima eficàcia.
“Amat vistoria curam”
(La victòria és propícia als qui es preparen).
“Nil satis nissi optimum”
(Només el millor és prou bo).


Mediació

La mediació és un mètode alternatiu que utilitzem a Cebollero Advocats, per a la resolució de conflictes i té per objectiu evitar, en la mesura del possible, el procediment judicial contenciós.
A Cebollero Advocats intentem solucionar el conflicte existent entre les dues parts, sota els principis de voluntarietat, confidencialitat i imparcialitat, per solucionar el seu conflicte.


User Avatar
Silvia Cebollero Oriach
Advocada i CEO
Llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra 1993. Advocada en exercici des de 1994. Especialista en Dret de Família, pertany a l'Associació Espanyola d'Advocats de Família i a la Societat Catalana d'Advocats de Família. Membre de la Junta de Govern del I·Lustre Col.legi d'Avocats de Lleida 2000 a 2004 on va presidir la Comissió de Família. Forma part de l'Associació de Dones Juristes i és advocada de l´Institut Català de les Dones.
En l'àmbit de l'empresa, és gestora administrativa, i especialista en assessorament a societats mercantils i pimes. Administradora Concursal.
Comentarista habitual de temes jurídics a les emissores de ràdio Onda Cero i Onda Rambla.

Qui sócTruca´ns...


Av.Blondel, 54 2n 1ª. Edifici Catalunya Center LLEIDA.
Email: scebollero@advocatslleida.org

Tel. 973 27 82 82

© 2017 Carlos Bauhouse